เลือกโรงเรียนในเครือ

(10 โรงเรียน)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
50 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
44 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
74 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
50 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
44 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
74 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
50 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
44 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
74 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
เปิดรับ 6 สาขาวิชา
50 หลักสูตร
ดูหลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด