ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2562

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2562 - 22 สิงหาคม 2562

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2562

เปิดเรียน 3 กันยายน 2562 - 7 ธันวาคม 2562

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562

สาขาวิชาที่กำลังเปิดรับสมัคร

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ข่าวปรับหลักสูตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

แจ้งข่าวเปิดภาคเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.