ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2566

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566

ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2566

เปิดเรียน 1 กันยายน 2566 - 7 ธันวาคม 2566

ภาคเรียนที่ 3 รุ่น 1 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2566

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2566 - 26 มีนาคม 2567