ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2561

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2561

เปิดเรียน 3 กันยายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2561

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562

<