ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2564

เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2564 - 23 สิงหาคม 2564

ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2564

เปิดเรียน 1 กันยายน 2564 - 7 ธันวาคม 2564

ภาคเรียนที่ 3 รุ่น 1 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2564 - 23 มีนาคม 2565