ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2563

เปิดเรียน 1 กรกฏาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2563

เปิดเรียน 1 กันยายน 2563 - 4 ธันวาคม 2563

ภาคเรียนที่ 3 รุ่น 1 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2563

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2563 - 26 มีนาคม 2564