ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2565

เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565

ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2565

เปิดเรียน 1 กันยายน 2565 - 8 ธันวาคม 2565

ภาคเรียนที่ 3 รุ่น 1 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2565

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2565 - 25 มีนาคม 2566