ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2562

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2562 - 22 สิงหาคม 2562

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2562

เปิดเรียน 3 กันยายน 2562 - 7 ธันวาคม 2562

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562

สาขาวิชาที่กำลังเปิดรับสมัคร

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวปรับหลักสูตร

ไม่มีเนื้อหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีเนื้อหา