โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-245-1401

การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า

สาขา แฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

การสร้างแบบและตัดเย็บยกทรงแขก

สาขา แฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

การออกแบบแฟชั่นด้วยโปรแกรมอิลัสเตรเตอร์

สาขา แฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

เครื่องดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

สาขา อาหารและโภชนาการ

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

อาหารจานเดียว

สาขา อาหารและโภชนาการ

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

ตัดผมชายเบื้องต้น

สาขา ตัดผมสุภาพบุรุษ

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

ซอยผม

สาขา เสริมสวย

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

แต่งเล็บ

สาขา เสริมสวย

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)

งานประดิษฐ์ของที่ระลึก

สาขา ศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบปกติ (9.00-16.00) รุ่นที่ 1 (รับ 25 คน)